Khái niệm chất ma túy

 

Chất ma túy là gì?

Chất ma túy là những chất gây nghiện tự nhiên: thuốc phiện (anh túc),  nhựa cần sa, lá hoa quả cây cần sa, lá cây cô ca, cao cô ca, chất gây nghiện bán tổng hợp (heroin) hay chất tổng hợp (amphetamine) tác động đặc hiệu vào hệ thống thần kinh trung ương và nếu sử dụng lặp lại nhiều lần sẽ dẫn đến trạng thái nghiện ma tuý.

Ma túy là tên gọi của nhiều dược chất khác nhau được sử dụng với mục đích phi y học để hưởng thụ những cảm giác thích thú do nó mang lại. Ma túy nguy hiểm ở chỗ có thể gây lệ thuộc tức là phải tiếp tục dùng để có được sự thích thú và/hoặc tránh đi sự khó chịu do thiếu ma túy.

Cụm từ “ma túy” được sử dụng rộng rãi ở nước ta và xuất hiện ngay trong tên gọi của các văn bản luật như Luật Phòng, chống ma túy, nhưng đáng chú ý là cụm từ này không được định nghĩa. Luật Phòng, chống ma túy chỉ đưa ra khái niệm “chất ma túy” và một số khái niệm liên quan [8].

Theo khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống ma túy thì “Chất ma túy bao gồm chất gây nghiện và chất hướng thần được quy định trong các danh mục do Chính phủ ban hành”. Để làm rõ hơn khái niệm này, Luật Phòng, chống ma túy cung cấp thêm định nghĩa “chất gây nghiện” và “chất hướng thần”. Theo đó, “chất gây nghiện là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng”, và “chất hướng thần là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng”. Định nghĩa này cho thấy chất gây nghiện và chất hướng thần có một số đặc điểm chung: (i) đều là những chất có tác động lên hệ thần kinh, (ii) có thể gây ra tình trạng nghiện đối với người sử dụng. Mặt khác, các chất này khác nhau ở khả năng gây nghiện. Chất gây nghiện - như tên gọi của nó - có khả năng gây nghiện cao hơn chất hướng thần.

Như vậy, trong luật pháp Việt Nam, cụm từ “chất ma túy” được định nghĩa và giải thích một cách gián tiếp qua các khái niệm “chất gây nghiện” và “chất hướng thần”. Ngoài ra, bên cạnh khái niệm chung tổng quát, các chất ma túy cụ thể còn được liệt kê trong các danh mục do Chính phủ ban hành. Hiện tại, các chất ma túy bị kiểm soát ở Việt Nam được liệt kê trong 3 Danh mục. Danh mục I gồm các chất ma túy rất độc, tuyệt đối cấm sử dụng; việc sử dụng các chất này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền. Danh mục này bao gồm các chất ma túy trong Danh mục IV của Công ước 1961 và Danh mục I của Công ước 1971 và muối của chúng. Danh mục II gồm các chất ma tuý độc hại, được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo yêu cầu điều trị. Danh mục này bao gồm các chất ma túy trong Danh mục I và II của Công ước 1961 và các chất hướng thần trong Danh mục II của Công ước 1971 và muối của chúng. Danh mục III gồm các chất ma tuý độc dược được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo yêu cầu điều trị. Danh mục này bao gồm các chất hướng thần trong Danh mục III và IV của Công ước 1971 và muối của chúng.

Để xác định một chất là ma túy căn cứ vào tiêu chuẩn sau

  • Là chất có đặc tính khi sử dụng lặp lại gây nhiễm độc mạn tính biểu hiện bằng sự phụ thuộc về cơ thể  hay tâm thần hoặc cả 2.
  • Là thuốc điều trị có đặc tính trên, nhưng không sử dụng vào mục đích điều trị.

 

23 năm kinh nghiệm ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT. Trực tiếp tư vấn và điều trị nghiện rượu, nghiện heroin, các rối loạn tâm thần do sử dụng cần sa, ketamin,ma túy đá, thuốc lắc.

Bác sĩ Thu 0988 079 038 - 0916 316 028

Hãy yêu thương bản thân mình để làm cho cuộc sống nàyTỐT HƠN với những sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động chỉ có tại nhà thuốc 832 Minh Khai! (Ngã ba chân dốc Minh Khai - Lạc Trung)

Sản phẩm bán chạy